Keren van de Gezinsgeschiedenis – Progressiegericht Werken

Op aanvraag
 635,25

Trauma’s, ziekte, langdurige werkeloosheid en talloze andere levensgebeurtenissen kunnen aanleiding zijn om een gezinsbalans (blijvend) te verstoren.

Een uitspraak van de multiproblem gezinnen kan zijn: ‘hoezo multiproblem, zo is ons leven. Als er één probleem is opgelost komt het volgende probleem er weer aan, wij overleven wel’. We zien in dit overleven ook het doorgeven van de problemen aan de volgende generatie, wat ook wel (inter-)generationele overdracht wordt genoemd. Kinderen leren immers van het voorbeeld van hun ouders, opa’s en oma’s. Niet wat ze horen, maar wat ze zien nemen zij het makkelijkst over. Hoe doorbreek je nou die gezinspatronen? In de training “Keren van de Gezinsgeschiedenis” kijken we vanuit de methodiek ‘progressiegericht werken’ naar deze problematiek. Progressiegericht werken, voorheen vaak oplossingsgericht werken genoemd, is een autonomie-ondersteunende verbeterbenadering waarin de gewenste progressie levendig wordt beschreven. Ook wordt juist ‘dat wat werkt’ in de specifieke context benut om stap voor stap progressie te boeken in de richting van de gewenste situatie. In deze training leer je hoe je door progressiegericht te werken gezinsleden kan ondersteunen om oude patronen te doorbreken.

In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de (inter-) generationele overdacht van gezinsproblemen. Uitgangspunt is progressie gericht werken waarbij de nadruk ligt op toewerken naar een blijvende gewenste gezinssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gezinshulpbronnen.

Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen en jongeren werken. Deze training wordt gegeven op WO-niveau.

Incompany
Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dat kan! Neem contact met ons op voor meer informatie via [email protected] of bel naar 085-4018365.

Kennispakket
Heb je naast deze training ook interesse in het bijwonen van een Bijscholingsdag of deelname aan een intervisie en/of supervisietraject? Kies dan voor een van onze kennispakketten, hiermee krijg je korting op de totaal prijs. Klik hier voor meer informatie over de kennispakketten, of neem contact met ons op.

Het lesprogramma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Systemische ontstaan van gezinsproblematiek;
 • Gezinsdiagnostiek;
 • Cirkel van machteloosheid;
 • Verwerven van mandaat/invloedrijke werkrelatie;
 • Gezinshulpbronnen;
 • Zelfreflectie tijdens het contact met gezinnen/gezinsleden;
 • Protectieve factoren.

Inmiddels werkt Pieter Hoolsema ruim 30 jaar in de jeugdhulpverlening als orthopedagoog/gz-psycholoog. Zijn werkterreinen zijn de kinderpsychiatrie, gezinsbehandeling, justitiële hulpverlening bij LVB en gespecialiseerde Jeugdhulpverlening geweest. Nu werkt hij bij Veilig Thuis Drenthe. In zijn werkwijze en aanpak staat bij Pieter altijd het gezin en hun manier van doen centraal. Het oplossingsgericht werken (inmiddels progressiegericht genoemd), is hierbij een belangrijke onderlegger.

Leerdoelen:

 • Je hebt inzicht in oplossingsgerichte manier van denken en doen m.b.t werkrelatie en specifiek tot het werken met gezinnen;
 • Je kunt de gezinsfundamenten bespreekbaar maken;
 • Je kunt gezinskrachten uitbouwen naar behandeling;
 • Je kunt op een progressiegerichte manier vragen stellen;
 • Je kunt gezinsdiagnostiek uitvoeren en werken naar een invloedrijke werkrelatie;
 • Je bent tijdens de gesprekken met gezinnen en/of gezinsleden in staat te reflecteren op je eigen manier van doen en deze, indien nodig, bij te stellen.

De studiebelasting voor deze training is een lesdag en in totaal 6 uren. De lesdag start om 9.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

 • Je investering voor deze training bedraagt €635,25  inclusief btw
 • De studiematerialen zijn bij de prijs inbegrepen
 • Koffie, thee en de lunch zijn bij de prijs inbegrepen
 • Je ontvangt na het volgen van de training een bewijs van deelname
 • Deze training is door het Accreditatiebureau Kinder-en Jeugdpsycholoog NIP/NVO Orthopedagoog-Generalist geaccrediteerd in de categorie K&J/OG herregistratie met 6,5 punten. In de categorie opleiding-behandeling met 1,5 punt. In de categorie opleiding-overige taken met 0,5 punten en de in de categorie opleiding-diagnostiek met 1 punt.

 

 635,25