Met het oog op de

Toekomst

Opleidingen

Wilt u zich laten omscholen of bent u op zoek naar een verbreding of verdieping binnen het Sociaal Domein? Jeugdprofessionals Nederland is dé specialist in opleiden binnen het Sociaal Domein. Onze opleidingen worden gegeven door docenten met ruime ervaring binnen de verschillende facetten van de Jeugdhulp. Daarnaast zijn onze opleidingen SKJ- geaccrediteerd in de categorie formeel leren.

Kennispakketten

Jeugd- en gezinsprofessionals dienen elke vijf jaar te voldoen aan de door het beroepsregister (SKJ) vastgestelde eisen ten behoeve van herregistratie. Het Kennispakket Jeugdhulpverlening biedt (zelfstandige) jeugdzorgwerkers professionele en kwalitatieve ondersteuning bij het bereiken van doelstellingen ten behoeve van SKJ herregistratie en de daarbij geldende eisen vanuit het SKJ.

Trainingen

Als professional werkt u in een veranderende samenleving. Steeds vaker staat u voor zwaardere en complexere hulpvragen van jeugdigen en hun ouders. Dit vraagt van u de nodige kennis en competenties. Door het volgen van korte trainingen ontwikkelt u hoogwaardige kennis en zorgt u voor uw eigen professionele ontwikkeling. Onze trainingen zijn SKJ- geaccrediteerd in de categorie formeel leren.

Reflectie

Bij reflectie staat het professioneel handelen van jou als jeugdprofessional centraal. De reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling van de jeugdzorgwerker. Die punten haal je door supervisie te volgen of deel te nemen aan intercollegiale of begeleide intervisie.