Zoek resultaten voor: MOREEL BERAAD

Moreel beraad

Moreel beraad

Moreel beraad

Het Moreel Beraad is een methode waarbij jij samen met je team tot een zorgvuldige afweging komt. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

Praktijkprogramma – Groningen

Praktijkprogramma – Den Bosch

Praktijkprogramma – Utrecht

Praktijkprogramma – Meppel

opleidingen jeugdzorg

Werk aan je professionele ontwikkeling met één van onze (bij)scholings mogelijkheden

Opleidingen jeugdzorg

Waar houdt een pedagoog zich mee bezig?

Professionele standaard en beroepsethiek – verdiepingstraining

Deze training is een verdieping op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook verkrijg je kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.