Bijscholingsdag voor Jeugd- en Gezinsprofessionals in Zwolle

Zwolle
26 september 2024
Oorspronkelijke prijs was: € 349,00.Huidige prijs is: € 314,10.

Als jeugd- en gezinsprofessional is professionele ontwikkeling erg belangrijk. Er verandert namelijk veel binnen de jeugdzorg. Niet voor niets dat jij als SKJ-geregistreerde professional je moet laten bijscholen. Met verschillende opleidingen, trainingen of e-learnings kun jij ervoor zorgen dat jij op de hoogte blijf van alle nieuwe ontwikkelingen. Hier gaat vaak wel wat tijd en energie in zitten om uit te zoeken welke scholing je graag wilt volgen. Zonde, want nieuwe kennis op doen zou je juist meer energie moeten geven. Daarom organiseren wij hét evenement voor alle jeugd- en gezinsprofessionals: de Bijscholingsdag!

De Bijscholingsdag staat vol in het teken van jouw professionele ontwikkeling. Gedurende de dag volg jij één of meerdere trainingen naar keuze. Jij bepaalt zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij nieuwe kennis op die relevant is voor jou en die jij kunt toepassen in jouw dagelijkse werkzaamheden. De trainingen worden gegeven door ervaren jeugdprofessionals die de theorie en praktische vaardigheden op een inspirerende manier overbrengen.

Dit zit er bij je ticket inbegrepen

 • 6.5 SKJ-punten
 • Het volgen van jouw voorkeurstraining(en)
 • Een goed verzorgde lunch
 • Netwerken met collega’s uit de regio
 • € 50,- korting op jouw deelname aan een volgende Bijscholingsdag in 2024 of 2025

Op de Bijscholingsdag leer je alles over de nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Je kunt jouw kennis verbreden in onderwerpen die voor jou interessant zijn. Jij bepaalt namelijk zelf welke training(en) je wilt volgen. Zo doe jij binnen één dag veel kennis op die voor jou relevant is. Daarnaast verdien je met de Bijscholingsdag 6.5 punten voor je herregistratie. Zo behaal je op een leuke en leerzame manier je SKJ-punten. Een volledig verzorgde dag voor jou, de hardwerkende jeugdprofessional!

Hoe ziet de dag eruit?

09:00-09:30 – Inloop

09:30-10:00 – Een inspirerende opening door onze gastspreker

10:00-13:00 – Eerste trainingsronde

13:00-13:55 – Lunchpauze op het netwerkplein

14:00-17:00 – Tweede trainingsronde

17:00 – Afsluitende netwerkborrel

De Bijscholingsdag van 26 septemver vindt plaats in Zwolle. De dag begint rond 09:00 en zal rond 17:00 afgesloten worden met een netwerkborrel.

Adres: Het adres wordt binnenkort bekend gemaakt.

Tijdens deze dag kan je, als standhouder, jouw producten en diensten onder de aandacht brengen op de informatiemarkt. Deze informatiemarkt is een uitstekende gelegenheid om een netwerk op te bouwen en naamsbekendheid te creëren.

De informatiemarkt vindt plaats op het centrale plein, waar de lunch en de afsluitende borrel voor alle aanwezigen plaatsvinden. Ook tussen de trainingen door is er gelegenheid voor bezoekers om de informatiemarkt te bezoeken.

Er zijn verschillende opties voor jou als standhouder. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of vraag de standhouder brochure aan. Direct contact? Bel Daphne Westenbrink, Eventmanager, op 06-19705484.

Meer informatie vind je op deze pagina.

Trainingen

Praten over seksualiteit in de jeugdzorg

Inge Smit

In deze training krijg jij kennis over de seksuele ontwikkeling van kinderen/jongeren, maar ook over de seksuele ontwikkeling wanneer deze anders verloopt door bijvoorbeeld ASS, (L)VB of hechtingsproblematiek. Door het volgen van deze training krijg jij meer inzicht in welk seksueel getinte gedrag wel of niet passend is bij de leeftijd/ontwikkeling.
Je leert het belang van het gesprek aangaan over seksualiteit met kinderen/jongeren, ouders en/of opvoeders en oefenen met het aangaan van dit gesprek.

Na de training:

 • Heb je kennis over de seksuele ontwikkeling bij kinderen/jongeren en specifieke doelgroepen;
 • Kan je een inschatting maken wanneer gedrag grensoverschrijdend is;
 • Weet jij hoe te handelen na het inschatten van grensoverschrijdend gedrag;
 • Is jouw handelingsverlegenheid weggenomen door het oefenen in gespreksvoering over seksualiteit.

Trainer: Inge Smit

Inge Smit heeft 12 jaar in de (woon) zorg voor mensen met een beperking gewerkt, daarna heeft ze 15 jaar gewerkt als pedagogisch hulpverlener bij MEE. Hier bood zij opvoedingsondersteuning in gezinnen waar of het kind en/of de ouders een (verstandelijke) beperking heeft. In haar werk kwam zij veelal vragen tegen rondom het thema seksualiteit. Ze merkte dat hier vaak onvoldoende aandacht voor was en dat veel professionals dit onderwerp uit de weg gingen of zich hier onbekwaam in voelden.
Dat was voor haar de reden om zich op het gebied van seksualiteit verder te ontwikkelen. In 2011 heeft zij de Post HBO – opleiding Seksuologie afgerond en is vervolgens in 2015 gestart met Praatjes enzo. Van hieruit wilt zij kinderen, jongeren en mensen met een beperking begeleiden en voorlichten op het gebied van seksualiteit en relaties. Maar ook ouders en professionals wilt ze ondersteunen bij het bespreekbaar maken van seksualiteit met hun zoon/dochter of cliënt.

Bewust bekwaam in cultuursensitief werken

Rümaine Garcia

Waarom is dit gezin zo wantrouwig naar de hulpverlening toe? Hoe bespreek jij met ouders dat hun dochter van 9 niet het hele huishouden kan draaien? Waarom vinden sommige jongeren toegeven zo moeilijk en blijven zij ontkennen? Verloopt jouw begeleiding van jongeren en/of gezinnen met een andere culturele achtergrond soms moeizaam?  Wil je meer kennis en begrip over de cultuur, interculturele interpretaties op gedrag en opvoeding? Iedere cultuur heeft zijn eigen regels en ongeschreven afspraken. Maar hoe interpreteer je wat je ziet en hoort? In deze training word je bewust bekwaam in cultuursensitief werken.

Trainer: Rümaine Garcia

Rümaine is een trainer en coach met affiniteit voor de jeugdzorg, met name voor de interculturele jeugdbescherming. Haar expertise ligt vooral op het gebied van interetnische netwerken, cultuurverschillen in opvoeding, interculturele competenties en samenwerking. Door haar jarenlange ervaring met nieuwkomers (Alleenstaande minderjarige vluchtelingen en vluchtelingengezinnen), maar ook andere gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond, kent zij de dynamiek waar de jeugdprofessional mee te maken heeft tijdens hun begeleiding. Rümaine heeft een passie ontwikkeld voor de doelgroep en het intercultureel werken. Haar praktijk- en ervaringskennis zet zij in tijdens de trainingen met als doel dat jeugdprofessionals en cliënten beter met elkaar kunnen samenwerken.

Herstellen ouder-kind contact na scheiding

Thessa de Wind

Eén van de belangrijke en complexe overgangen die gemaakt dient te worden na een echtscheiding is het reorganiseren van het ouderschap. De partnerrelatie kan stoppen, de ouderschapsrelatie stopt nooit. Als partners hoeven de ouders niet meer met elkaar verder en daarnaast hebben ouders de verantwoordelijkheid te zorgen dat hun kind(eren) met zijn vader en zijn moeder verder kan. Kinderen met gescheiden ouders ervaren gemiddeld meer problemen dan kinderen zonder gescheiden ouders. Dat blijkt uit nationale en internationale studies waarin vergelijkingen zijn gemaakt tussen deze twee groepen kinderen. Kinderen ontwikkelen zich na de scheiding gemiddeld het beste wanneer zij weinig blootgesteld worden aan conflicten tussen de ouders, een goede band hebben met allebei hun ouders, en opgroeien in een veilige, warme gezinssituatie met regels en een heldere structuur.

In de training wordt aandacht besteed aan wat het belang is van ouder-kind contact na scheiding en hoe het contact herstelt kan worden als er een periode is geweest waarin er geen contact was. Hierbij wordt aandacht besteed aan hoe de professional zich heeft te positioneren en hoe een ouder en de kinderen hierin kunnen worden ondersteund en begeleid.

Na de training:

 • Weet jij je te positioneren om in contact te komen met de jeugdige en/of zijn gezin die in eerste instantie afwijzend tegenover hulp staan;
 • Leer jij ouders en kinderen hoe zij kunnen komen tot het formuleren van een doel;
 • Weet jij samen met de cliënt naar aanknopingspunten te zoeken om een gewenste beweging te krijgen en iets te doen met waar hij op vastgelopen is.

Trainer: Thessa de Wind

Thessa is dit jaar 25 jaar werkzaam in verschillende functies binnen de jeugdhulpverlening. Zij begonnen als hulpverlener op een groep met jonge kinderen die achter blijven in hun ontwikkeling en schoolgaande kinderen die problemen hebben met bijvoorbeeld concentreren, ongewenst gedrag laten zien, moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten en/of lichamelijke klachten hebben. Vervolgens is zij werkzaam geweest als ambulant hulpverlener bij gezinnen thuis, gericht op het oplossen van problemen bij opvoeden en omgang met gedragsproblemen. Momenteel is ze bijna 10 jaar als gespecialiseerd hulpverlener Hulp Na Scheiding bij Yorneo. In deze functie biedt zij samen met collega’s ondersteuning aan ouders bij bewustwording, het doorbreken van vicieuze cirkels zoals bijvoorbeeld een conflict, elkaar niet kunnen bereiken en stress in de afstemming. Er wordt aandacht besteed aan het vinden van een nieuwe balans in het ouderschap. Ook begeleidt zij zowel ouders als kinderen naar contactherstel en is zij als kindertherapeut betrokken bij het groepsaanbod Kinderen uit de Knel. In de gesprekken maakt zij gebruik van systemische interventies en maakt ze gebruik van creatieve vormen, zoals ‘Een taal erbij’, tekenen van een genogram, sociogram en levenslijn.

Werken in het gedwongen kader

Janet Nieuwland

Jeugdprofessionals werken zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader. Dit vraagt om kennis van wetgeving en van het proces wat zo nodig wordt bewandeld om te zorgen dat kinderen en gezinnen in veiligheid kunnen opgroeien en wonen.

In de training wordt aandacht besteed aan de jeugdbeschermingsmaatregelen en wat dit vraagt van jou om, ondanks de opgelegde zorg aan gezinnen, samen te werken aan de ontwikkelingsbedreigingen. Hierbij is tijdens de training aandacht voor de werkzame factoren in de samenwerking met gezinnen en is specifieke aandacht voor werken met mensen met LVB. Ook staan we stil bij de eigen positie van de hulpverlener, de waarden die hij belangrijk vindt in het werkveld.

Tijdens de training leer je hoe je kan werken aan motivatie van mensen om de ontwikkelingsbedreigingen binnen gezinnen te verminderen. Dit vraagt van jou dat jij je bewust bent van jouw eigen normen en waarden, van jouw beroepshouding en vraagt kennis over de (specifieke) doelgroep als LVB of omgaan met jongeren. Het werken in het gedwongen kader vraagt om kennis van de jeugdbeschermingsmaatregelen en hoe hierin als professional te acteren. Hierbij blijft het te allen tijde zeer belangrijk om samen met gezinnen te zoeken naar de meest passende hulp. Deze training besteedt aandacht aan de richtlijnen jeugdzorg en jeugdbescherming en hoe deze binnen het gedwongen kader te gebruiken.

Na de training:

 • Heb je kennis van de jeugdbeschermingsmaatregelen en de motiverende factoren en weerstanden binnen het gedwongen kader;
 • Heb je kennis van de eigen positie binnen het gedwongen kader;
 • Ken je de specifieke factoren in het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking binnen het gedwongen kader;
 • Ben jij je meer bewust van jouw eigen handelen en positie.

Trainer: Janet Nieuwland

Janet Nieuwland geeft vanuit langdurige werkervaring als jeugdbeschermer, jeugdconsulent en gezinsbehandelaar bij verschillende organisaties nu trainingen aan professionals uit het werkveld van de jeugdzorg of de WMO. Janet zet haar werkervaring in tijdens de trainingen en geeft aandacht aan wat je raakt in je werk. Aan de gebieden waar je talenten en kwaliteiten liggen. Hierbij maakt zij graag gebruik van inspirerende opdrachten en draagt ze de nodige kennis over.

Omgaan met agressie vanuit authenticiteit

Richard Bruining

Deze training is opgezet ten behoeve van professionals die het aansturen van o.a. transitie processen binnen de jeugdzorg als lastig tot extreem ervaren. Situaties waarbij van de professional gevraagd wordt buitenkaders een oplossing te vinden binnen strakke omlijning van wet en regelgeving.

Leerdoelen

 • Je ervaart in deze training hoe je ‘bewust’ gedrag beter in kunt zetten bij begeleidingsprocessen
 • Je leert beter het ‘eigen gedrag’ te herkennen
 • Je hebt aan het einde van de training betere kennis en inzicht verkregen hoe strategie gebruikt wordt tijdens begeleidingsprocessen
 • Je kan beter lastige, bedreigende en gevaarlijke situaties inschatten en betere posities in nemen

Leeruitkomsten

 • Ken je de theorie beter achter het authentiek omgaan met veranderingsprocessen
 • Ken je enige neurologisch en biologische functies die gedrag beïnvloeden beter
 • Ken je de gevaren van een burnout beter en heb je kennis gekregen hoe je jezelf beter kunt beschermen
 • Kan je tijdens een event, beter beslissingen en afwegingen nemen
 • Kan je beter ten gunste van je cliënten veranderingsprocessen op gang brengen op een onderbouwde methode

Trainer: Richard Bruining

Een bevlogen Jeugdzorg professional met de kracht en drive het ‘beste’ uit de mens naar boven te halen. Geboren in 1969 in het Groningse Leek gevormd uit Fries bloed met een standplaats in Leeuwarden. Graag wil ik mensen helpen spelenderwijs het ‘beste’ uit zichzelf te halen. Door mijn studenten te coachen in authentiek zijn, zullen zij beter ervaren hoe oplossingen te creëren in lastige,- dreigende-, of zelfs gevaarlijke situaties. Door samen te werken met mensen van allerlei niveau zet ik me graag in om de jeugdzorg naar een hoger niveau te brengen.

Contextueel werken

Jolanda Kuiper

Met beeldtaal maakt Jolanda de contextuele theorie van onder andere ‘loyaliteiten’ en de ‘balans van geven en ontvangen’ inzichtelijk. Toegespitst op kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en uit huis worden geplaatst/ uit huis geplaatst zijn. In deze training leer je kijken door de raampjes van vele betrokkenen rondom een uithuisplaatsing. Na een stuk contextuele theorie (verduidelijkt met de beeldtaal van gekleurde huisjes), gaan de deelnemers zelf aan de slag met de vraag ‘hoe doe ik recht aan alle betrokkenen?’. En wat betekent dit ‘recht doen’ voor ieders rol en voor de onderlinge relaties? Tot slot staan de deelnemers ook stil bij hun eigen context en de invloed hiervan.

Deze training maakt letterlijk zichtbaar welke dynamieken er spelen in gezinnen die betrokken zijn bij een uithuisplaatsing. De contextuele bril maakt loyaliteiten zichtbaar en de daarbij behorende balans van geven en ontvangen. Door het inzetten van beeldtaal krijgt de jeugd- en gezinsprofessional er een tool bij om situaties en gevoelens waar woorden tekort schieten toch op tafel te krijgen en bespreekbaar te maken.

Na de training:

 • Ben jij in staat om te kijken door andermans raampje;
 • Kan jij de de balans van geven en ontvangen toepassen;
 • Kan jij reflecteren op eigen context en de invloed hiervan op professioneel handelen.

Trainer: Jolanda Kuiper

Jolanda Kuiper heeft een eigen praktijk voor contextuele coaching én is al ruim 8 jaar pleegouder. Door haar vele pleegzorgervaringen en scholing in het contextuele werken, heeft ze een breed palet aan kennis en kunde in huis. Dat gecombineerd met haar passie voor beeldtaal en creatieve invalshoeken geeft rake, vruchtbare en verdiepende trainingen. Recht doen aan mensen met wie we werken gaat hand in hand samen met recht doen aan onszelf als professional. Jolanda gelooft in de kracht van ontmoeting, waar theorie samengaat met kwetsbare persoonlijke verhalen en gedeelde leerervaringen.

Culturele taboes

Rümaine Garcia

Taboes doorbreken lijkt wel de trend; denk aan campagnes over suïcide (‘bel 113’), depressie (‘hey het is oke’), geldzorgen (‘Kom uit je schuld’) en dergelijke. Maar, is het doorbreken van taboes ook zo’n trend bij gezins- en jeugdprofessionals? Hoe worden ongeschreven regels of gedragingen met betrekking tot bijvoorbeeld psychische klachten, seksualiteit, jongens- en meisjesbesnijdenis, licht verstandelijke beperking en kindermishandeling besproken met jeugdigen en/of gezinnen met een andere etniciteit? In deze interactieve training staat het bespreken van taboes op interculturele wijze centraal.

Trainer: Rümaine Garcia

Rümaine is een trainer en coach met affiniteit voor de jeugdzorg, met name voor de interculturele jeugdbescherming. Haar expertise ligt vooral op het gebied van interetnische netwerken, cultuurverschillen in opvoeding, interculturele competenties en samenwerking. Door haar jarenlange ervaring met nieuwkomers (Alleenstaande minderjarige vluchtelingen en vluchtelingengezinnen), maar ook andere gezinnen met een niet-Nederlandse achtergrond, kent zij de dynamiek waar de jeugdprofessional mee te maken heeft tijdens hun begeleiding. Rümaine heeft een passie ontwikkeld voor de doelgroep en het intercultureel werken. Haar praktijk- en ervaringskennis zet zij in tijdens de trainingen met als doel dat jeugdprofessionals en cliënten beter met elkaar kunnen samenwerken.

Professioneel tekenen

Floorke Jutstra

In deze training leer je je gesprek te ondersteunen doormiddel van tekeningen. De meest effectieve communicatie bestaat uit gesproken woord, geschreven tekst en getekende plaatjes. Dus als je wilt dat je boodschap echt overkomt en blijft hangen, maak het visueel. In deze training leer je de basis. En… iedereen kan tekenen!

Leerdoelen:

 • Je leert over de basisvormen die jij nodig hebt bij het professioneel tekenen;
 • Je krijgt een aantal basis tekeningen mee die jij kan inzetten.

Leeruitkomsten:

Na het volgen van deze training:

 • Ken je de noodzaak van het visueel maken van je boodschap
 • Kan je symbolen tekenen, poppetjes tekenen en je boodschap visueel ondersteunen

Trainer: Floorke Jutstra

Floorke is trainer en coach binnen het sociaal domein. Zij heeft ervaring binnen de jeugdbescherming en ruime kennis van werken binnen het gedwongen en het vrijwillig kader. Ze verplaatst zich altijd in de werkpraktijk van de deelnemers. Dat maakt een training van Floorke altijd maatwerk. Ze is enthousiast en motiveert je verder te groeien in je vak.

Inzicht in het gezins- en familiesysteem

Nikkie Potjes

In deze training krijg je inzicht in hoe een familie en gezinssysteem werkt, hoe dit elkaar onderling altijd beïnvloed en waarom dat zo is.

Hoe erg wij als maatschappij ook denken dat we individualistisch zijn, dit is niet het geval.
Kind en ouder(s) zijn áltijd onlosmakelijk met elkaar verbonden of aan elkaar gebonden.
Ook als deze niet in beeld is/zijn bijvoorbeeld. Wist je dat een kind vaak reageert op wat er (onbewust) speelt binnen het familiesysteem en een torenhoge loyaliteit heeft om dit systeem ‘goed’ of ´heel´ te maken?
Als professional heb je een belangrijke rol als het gaat om het zien en erkennen van deze wederzijdse beïnvloeding.
Je wordt in deze training geïnspireerd om met een systemische bril naar de gezinnen waar jij mee werkt te kijken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat een ‘probleem’ bij de daadwerkelijke onderliggende oorzaak aangepakt kan worden. Met de tekorten in de jeugdzorg geen overbodige luxe en daarom is deze kennis wat mij betreft voor iedereen die met kinderen en gezinnen werkt noodzakelijk.

In de training behandelen we theoretische kennis rondom systemisch werken en koppelen we deze kennis aan praktijkvoorbeelden en oefeningen die het inzichtelijk en vooral voelbaar maken hoe een familie en gezinssysteem elkaar altijd beïnvloed. Deze kennis nemen de deelnemers mee hun werkveld in waardoor ze anders leren kijken naar gezinnen en kinderen. Daarnaast word er ook van de deelnemers gevraagd om zichzelf te onderzoeken middels een uitgebreid genogram op systemische wijze. Dit alles kunnen ze inzetten om bij die diepere systemische laag te komen met een gezin/kind/ouders.

Na deze training:

 • Heb je kennis en inzicht opgedaan over het familie en gezinssysteem en systemisch werken;
 • Heb je daadwerkelijk systemisch leren kijken, verder dan enkel het gedrag;
 • Heb je geleert inzicht te krijgen in de onbewuste patronen en dynamieken (oorzaken van gedrag) binnen een gezin waar jij mee werkt;
 • Ken je de basisprincipes en de verschillende gewetens kennen en kan deze in de dagelijkse praktijk herkennen;
 • Kan je een waardevol genogram maken en lezen;
 • Weet je wat de rol/ plek van de vader en moeder voor invloed hebben op het kind.

Trainer: Nikkie Potjes

Nikkie Potjes is een coach en trainer met een passie voor systemisch werken en familie opstellingen. Vooral de combinatie van het gezin van herkomst en het eigen gezin met kinderen interesseert haar. Momenteel is zij werkzaam binnen haar eigen praktijk waarin zij d.m.v. NLP en systemisch werken (familie opstellingen) voornamelijk moeders coacht en organiseert zij workshops familie opstellingen. Hierdoor wordt duidelijk wat er op de systemische onderlaag speelt. Een kind reageert hier direct op. Voordat ze haar eigen praktijk heeft opgezet, heeft zij jaren in de jeugdzorg gewerkt zowel als gezinscoach en als jeugdconsulent. In haar trainingen zul je altijd haar gedrevenheid en enthousiasme voor het vak zien. Zij is passievol, enthousiast, open en een echte verbinder. Binnen haar trainingen vindt zij het belangrijk dat jij als jeugdprofessional geïnspireerd raakt en vooral nieuwe perspectieven en tools aangeraakt krijgt. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat jij je gehoord voelt en dat er ruimte is om ook eigen stukken of vragen in te brengen. Als jeugdprofessional ben je jouw eigen instrument, dus jezelf kennen is een belangrijk onderdeel.

Niet aangeboren hersenletsel bij kind en jeugd

Christel Opstal

Per jaar komen er in Nederland 20.000 kinderen en jongeren bij die NAH hebben. Er is nog veel onbekendheid over de NAH problematiek en welke uitdagingen dat met zich meebrengt. Mede omdat een groot deel van de gevolgen van het letsel onzichtbaar is en vaak ook pas na enige tijd zichtbaar wordt (growing into defecit).

Door onvoldoende kennis van deze doelgroep is het voor jeugdconsulenten ingewikkeld om de problematiek te herkennen en juist in te kunnen schatten waardoor ook het inschatten welke zorg er specifiek nodig is en welke hulpvragen er zijn bij de jongere en het gezin ingewikkeld is.

Door deze training krijg je inzicht in het ontstaan van hersenletsel, de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind/de jongere, de impact op alle levensgebieden en de zorg die daarbij kan passen.

Door ervaringsoefeningen ervaar je enigszins hoe het is om NAH te hebben en wat dat betekent voor bijvoorbeeld de prikkelverwerking.

Na de training:

 • Heb je kennis van het ontstaan van NAH;
 • Heb je kennis van het gevolgen van NAH op het kind/de jongere;
 • Heb je kennis van de gevolgen van NAH op de het gezinssysteem;
 • Heb je kennis van de invloed van NAH op de verdere ontwikkeling, op alle levensgebieden;
 • Ben je bekend met termen als levend verlies en growing into deficit;
 • Heb je door middel van praktijkopdrachten ervaren hoe gevolgen van NAH kunnen voelen.

Leeruitkomsten

Jij krijgt kennis over niet aangeboren hersenletsel en het effect daarvan op opgroeien en opvoeden. Dit verbreedt jouw kennis en inzet waardoor jij ook op dit gebied in staat bent de jongere/ het kind en het gezin te ondersteunen op een adequate proactieve manier.

Trainer: Christel Opstal

Christel is een ervaren jeugdconsulent met veel kennis van NAH. Door haar werk als casemanager hersenletsel komt ze voortdurend in aanraking met kinderen en jongeren met hersenletsel en hun gezinnen. Haar ervaringen in de verschillende gevolgen van niet aangeboren hersenletsel en de knelpunten in de zorg maken dat de training van veel praktijkvoorbeelden wordt voorzien, wat de training extra levend maakt.

Hechtingsproblematiek in het echt

Jelle Visscher

Kinderen, jongeren of ouders kunnen soms plotseling fel reageren, boos worden of zich terugtrekken. Als professional moet je in die situaties snel maar professioneel en adequaat kunnen handelen. En vervolgens reflecteer je, en probeer je te achterhalen wat er gebeurd is. Waarom krijg je deze reactie? Heb je goed gehandeld? Wat heeft mijn cliënt nodig? Deze training staat op een interactieve manier stil bij de theorie en de praktijk van het de-escalerend werken. We behandelen hoe je vroegtijdig signalen van opbouwende spanning kunt herkennen bij een jeugdige, ouder of verwant. Vanuit eigen ingebrachte casuïstiek en reflectie hierop ga je aan de slag met hoe je de theorie van het de-escalerend werken kunt toepassen in de praktijk. Dit doen we door middel van gesprekstechnieken, het ‘bewust te zijn’ van je eigen houding en het zorgdragen voor fysieke veiligheid.

In het eerste gedeelte van de training wordt er inhoudelijk stil gestaan bij de theorie rondom hechting aan de hand van een voorbeeld casuïstiek en de transfer naar de eigen ervaringen van de deelnemers. Het tweede gedeelte van de training bestaat uit de koppeling vanuit de hechtingspiramide en de attitude van de jeugdprofessional.

Leerdoelen:

Kennis vergroten rondom hechtingsproblematiek in de praktijk, herkennen en erkennen van gedrag voortkomend uit hechtingsproblematiek, bewustwording van de invloed op jou als mens.

Leeruitkomsten:

Na deze training:

 • Kun je opvallend gedrag vanuit hechtingsproblematiek herkennen;
 • Weet je theoretische kennis rondom hechting te vertalen naar handelen waardoor je de jeugdige passende ondersteuning kan bieden;
 • Ben je je bewust welke invloed gedrag vanuit hechtingsproblematiek op jou als persoon kan hebben. Hoe kan het geleerde toegepast worden in de dagelijkse praktijk van de jeugd- en gezinsprofessional? Door hechtingsproblematiek beter te herkennen kan theoretische kennis vertaald worden naar handelen. Daardoor wordt de jeugdige passende ondersteuning geboden.

Trainer: Jelle Visscher

Jelle Visscher is opgeleid pedagoog en heeft een grote affiniteit met kinderen en jeugd. Hij heeft ruim 20 jaar werkervaring onder andere als jeugdbescherming, teamcoach en docent binnen de (jeugd)zorg en kan daardoor aansluiten bij jouw persoonlijke vraag. Je eigen praktijksituatie, je ervaringen en jouw persoonlijk referentiekader zijn voor hem het uitgangspunt in de training om zo samen met jou de koppeling te maken tussen de theorie en de praktijk.

Tickets

Onderstaand nummer bevat de tickets voor dit evenement in je winkelwagen. Klik op “Koop Tickets” om bestaande deelnemersinformatie aan te passen en de hoeveelheid tickets aan te passen.
Early bird ticket Bijscholingsdag Jeugd- en Gezinsprofessionals – 26 september 2024
Early bird ticket Bijscholingsdag Jeugd- en Gezinsprofessionals – 26 september 2024
314,10
Onbeperkt