E-learning Groepsdynamica

Online
 69,00
2 uur
Divers

In deze e-learning zal er aandacht zijn voor groepsdynamica, een belangrijk onderdeel binnen een systeem. Jij gaat aan de slag met de verschillende dynamieken die in een systeem een rol spel in de groepsdynamica. Je krijgt kennis met betrekking tot groepsdynamica en de daar bijbehorende theoretische achtergronden. Tot slot krijg je voorbeelden uit de praktijk toegereikt.

Let op! De e-learning is op dit moment nog in aanvraag bij het SKJ en NVO/NIP. Wacht daarom nu nog met het maken van de toets en het indienen van het certificaat.

Groepsdynamica houdt zich bezig met het bestuderen van het gedrag en de interacties van individuen binnen groepen. Een belangrijk aspect van deze theorie is het begrip over hoe groepen zich vormen, ontwikkelen en functioneren. Als teamleider of teamlid heb je veel te maken met groepsdynamica, continu eigenlijk. De manier waarop mensen elkaar aanspreken hoort hierbij, maar ook de vraag wie de informele leider is in de groep of hoe conflicten ontstaan. Vanuit je rol als hulverlener heb je te maken met gezinnen, maar ook met woongroepen en teams. Hoe zit het bij deze groepen waar je onderdeel van bent of mee werkt en af en toe in de groep deelneemt?

Onderwerpen

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Inleiding groepsdynamica
  • Theorieën groepsdynamica
  • De groep vanuit systemisch perspectief

Deze cursus is geschikt voor professionals die in hun werk de dynamieken binnen groepen beter wil begrijpen, maar die hier nog weinig kennis van- of (werk)ervaring mee hebben. Deze e-learning biedt waardevolle inzichten en tools die in praktijk toegepast kunnen worden.

Opleidingsniveau

De e-learning is op hbo+-niveau.

In deze e-learning ga je aan de slag met de volgende leerdoelen:

  • Je hebt kennis over groepsdynamica processen binnen het systeem.
  • Je hebt inzicht in hoe de verschillende processen op elkaar in werken.
  • Je weet hoe de verschillende processen zichtbaar zijn in de praktijk.

De e-learning duurt gemiddeld 2 uur. De kosten voor de e-learning zijn € 69,- (vrijgesteld van btw).

Deze e-learning is onderdeel van de leerlijn ‘systemisch werken’ en is de derde e-learning van de drie. De eerste e-learning in deze leerlijn is ‘systeemtheorie’ en de tweede is ‘communicatietheorie’.

Unieke online leeromgeving

Voor de e-learning ‘Groepsdynamica’ krijg je toegang tot onze online leeromgeving. Je krijgt tot één jaar na het afronden van de e-learning toegang tot de online leeromgeving. Omdat het Sociaal Domein aan verandering onderhevig is, actualiseren wij de lesstof regelmatig. De online leeromgeving is beschikbaar op elke computer, laptop of tablet.

Toetsing en certificering

De e-learning sluit je af met een zelftest. Als je de e-learning volledig hebt doorlopen en de toetsing met succes afrondt, ontvang je een certificaat van Jeugdprofessionals Nederland. Deze kun je bij het SKJ en NVO/NIP indienen voor 2.0 herregistratiepunten in de categorie formeel leren.

Let op! De e-learning is op dit moment nog in aanvraag bij het SKJ en NVO/NIP. Wacht daarom nog met het maken van de toets en het indienen van het certificaat.

 69,00

Wellicht vind je dit ook interessant

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Algemene Voorziening Jeugdwet

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 3 mei 2024 ging Wim Peters in op een uitspraak over een bezwaar tegen een besluit van de gemeente over het uitvoeren van de jeugdwet via een algemene voorzieining.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Afwegingskader in verordening

De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 5 juli 2024 ging Wim Peters in op het afwegingskader in de verordening.

E-learning Autisme en gender

In de hulpverlening aan kinderen en jongeren met autisme zien we steeds vaker cliënten met gendervraagstukken. Als je merkt dat die vraagstukken spelen, is het goed om er op in te gaan. Veel hulpverleners zijn handelingsverlegen op dat gebied. Vaak is dit omdat zij niet veel afweten van gender, daarom gaan we eerst kijken naar wat dit nu precies is en welke termen er zijn.