Met het oog op de

Toekomst

Intervisie en Supervisie bij Jeugdprofessionals Nederland

Intervisie is een professionele uitwisseling en vorm van deskundigheidsbevordering tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van jeugdprofessionals te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is professionele ontwikkeling een onderdeel.

Onze begeleiders zorgen voor een veilige omgeving en een open leerklimaat zodat deelnemers zich kwetsbaar op kunnen stellen. Zo kunnen collega’s elkaar kritisch opbouwend ondersteunen. We hanteren methoden die passen bij de ingebrachte leervraag.

Klik hier voor meer informatie over Intervisie

Klik hier voor meer informatie over Supervisie

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op, of vul het contactformulier in!