Met het oog op de

Toekomst

OPEN DAG 4 november 2019 regio ‘s-Hertogenbosch

In het Besluit Jeugdwet is de norm van de verantwoorde werktoedeling opgenomen. Deze norm verplicht aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming om te werken met (SKJ) geregistreerde professionals. Deze norm zorgt er voor dat kinderen, jongeren en hun ouders en verzorgers verantwoorde hulp krijgen. Professionals die niet aan deze registratie-eisen voldoen, kunnen ons EVC-traject volgen om tóch een registratie voor de kamer van Jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ te krijgen.
Lees meer

Intervisie en Supervisie bij Jeugdprofessionals Nederland

Voor herregistratie bij het SKJ dienen jeugdprofessionals aan een aantal eisen te voldoen. Eén van deze eisen is Reflectie. Daarbij staat het professioneel handelen van de jeugdprofessional centraal. De punten voor reflectie kunnen gehaald worden door supervisie of intervisie te volgen. Vanaf september 2019 verzorgt Jeugdprofessionals Nederland zowel inter- als supervisie.
Lees meer
Ageeth Vanderveen: Gedragswetenschapper bij Jeugdprofessionals Nederland

Even voorstellen: Ageeth Vanderveen

Ageeth Vanderveen is 49 jaar, woont in Groningen en heeft drie dochters. Zij is via Jeugdprofessionals Nederland gedetacheerd als gedragswetenschapper.
Lees meer

Even voorstellen: Michael Bolhuis

Ik ga aan de slag als Adviseur; dat houdt in dat ik organisaties help bij het maken van de juiste keuze voor wat betreft scholing van medewerkers. Daarnaast ben ik mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de juiste scholing voor onze New Professionals.
Lees meer
Artikel Jeugdprofessionals Nederland in Magazine WMO Doen

Wij staan in het magazine Wmo Doen!

Joyce Bouwknegt is adviseur bij Jeugdprofessionals Nederland. Jeugdprofessionals Nederland is een innovatieve kennispartner en opleider voor alle jeugd- en gezinsprofessionals binnen het Sociaal Domein. Als organisatie houden zij zich bezig met de ontwikkeling van individuele professionals én volledige teams in de jeugdhulp. Vanuit het hoofdkantoor in Meppel, bedienen zij heel Nederland.
Lees meer