Met het oog op de

Toekomst

Intakeformulier meerdere trainingsdagen

Intakeformulier docenten meerdaagse training

  • Deze beschrijving wordt gebruikt om jou als docent aan te kondigen op de website.
  • Deze algemene beschrijving wordt als basis gebruikt om uit te leggen waar de training over gaat.
  • Beschrijf hier uw werkwijze tijdens de training zoals bijvoorbeeld de werkvormen, voorbereidingsopdrachten etc.
  • Beschrijf hier de praktische informatie van de training (opstelling zaal/benodigdheden/voorbereidingsopdrachten etc.). • Uitgeschreven programma van de lesdag (inclusief lestijden) • Overige praktische informatie
  • Voor marketingdoeleinden ontvangen wij graag de absolute meerwaarde van deze training. Dit kan ook een quote zijn van een deelnemer die ooit de training heeft gevolgd.