Onze trainingen

Een training is ideaal als je in korte tijd veel bij wilt leren over een specifiek onderwerp. Tijdens een training ga je echt de diepte in! Ons aanbod aan onderwerpen is heel divers. De trainingen zijn SKJ-geaccrediteerd in de categorie formeel leren en worden gegeven door bevlogen docenten met veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie. Ze zijn elk specialist in hun vakgebied en werken zelf ook in de jeugdzorg.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Woonplaatsbeginsel

Jeugd- en gezinsprofessionals | Online | Jeugdwet | 10 minuten | Webinar
De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 1 december 2023 ging Wim Peters in op wat van hulpverleners gevraagd kan worden.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Wat Zegt de Jeugdwet Over Eigen Kracht?

Jeugd- en gezinsprofessionals | Online | Jeugdwet | 15 minuten | Webinar
De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 3 november 2023 ging Wim Peters in op wat van hulpverleners gevraagd kan worden.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Wat Kan Hulpverleners Worden Gevraagd?

Jeugd- en gezinsprofessionals | Online | Jeugdwet | 15 minuten | Webinar
De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 6 oktober 2023 ging Wim Peters in op wat van hulpverleners gevraagd kan worden.

Webinar Jeugdwet Actueel: Lunch & Leer – Het Tarief voor Pgb in het Sociaal Netwerk

Jeugd- en gezinsprofessionals | Online | Jeugdwet | 15 minuten | Webinar
De Jeugdwet is een dynamische wet. Nieuwe inzichten, rechterlijke uitspraken of politieke besluitvorming kunnen leiden tot aanpassingen in de Jeugdwet. Het is aan jou de taak om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen. Deze sessie helpt jou jouw kennis op dit vlak altijd actueel te houden. In de sessie van 1 september 2023 ging Wim Peters in op wat van hulpverleners gevraagd kan worden.

Webinar Voed je Kennis

Jeugd- en gezinsprofessionals | Eetstoornissen | 50 minuten | Webinar
Deze webinar is erop gericht om eetstoornissen beter te leren begrijpen, waardoor er meer bewustzijn ontstaat bij de betrokkenen. Het doel is om theoretische kennis aan te leren. Als een eetstoornis beter wordt begrepen, dan zal de hulp en begeleiding hier ook efficiënter op aangepast kunnen worden. Daarnaast is er ook aandacht voor welke rol een jeugd- en gezinsprofessional kan spelen, welke methodieken in de begeleiding en gespreksvoering wel- en juist niet helpend zijn. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van hulpverlening binnen Nederland en waar de jongere en/of ouders terecht kunnen voor gespecialiseerde hulp en ondersteuning.

Leerlijn ACT-Acceptance and Commitment Therapy

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 4 dagen | SKJ-punten: Kijk bij “Praktisch”
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Traumasensitief werken

Gedragswetenschappers | Landelijk | Signaleren traumagerelateerde problemen | 2 dagen
Deze training is gemaakt om jou in twee dagen bewust te maken van de aanwezigheid van trauma en toxische stress binnen de doelgroep waar jij mee werkt, jouw kennis te vergroten op dit gebied en hierdoor jouw handelingsverlegenheid te verkleinen. Hiermee hopen we zoveel mogelijk kinderen een veilige, stabiele omgeving te kunnen bieden, met mensen om zich heen die hen begrijpen en erkennen wat zij hebben meegemaakt, zodat ze de rust en ruimte voelen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Ook hopen we dat jij je bewust wordt van jouw eigen normen en waarden die je meeneemt in jouw werk en je mee te geven hoe jij zo goed mogelijk voor jezelf en jouw collega’s kunt zorgen.

Professioneel tekenen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele ontwikkeling | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In deze training leer je je gesprek te ondersteunen door middel van tekeningen. De meest effectieve communicatie bestaat uit gesproken woord, geschreven tekst en getekende plaatjes. Dus als je wilt dat je boodschap echt overkomt en blijft hangen, maak het visueel. In deze training leer je de basis. En… iedereen kan tekenen!

Jeugdwet, back to basic

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training behandelt de basis van de jeugdwet zodat jij als jeugdprofessional de wettelijke kaders en verantwoordelijkheden kent met betrekking tot de zorg en ondersteuning van kinderen en jongeren.

Therapeutische Relaties

Gedragswetenschappers | Landelijk | Samenwerking | 1 dag
De cursisten worden in deze training toegerust om alle samenwerkingsrelaties goed in te leren schatten, mogelijkheden en moeilijkheden te leren herkennen en bewerken zodat samenwerking en het veranderingsproces van de personen waarmee gewerkt wordt goed kan verlopen.

Contextueel werken binnen pleegzorg

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Met beeldtaal maakt Jolanda de contextuele theorie van onder andere ‘loyaliteiten’ en de ‘balans van geven en ontvangen’ inzichtelijk. Toegespitst op kinderen die opgroeien in een onveilige thuissituatie en uit huis worden geplaatst/uit huis geplaatst zijn. In deze training leer je kijken door de raampjes van vele betrokkenen rondom een uithuisplaatsing. Na een stuk contextuele theorie (verduidelijkt met de beeldtaal van gekleurde huisjes), gaan de deelnemers zelf aan de slag met de vraag ‘hoe doe ik recht aan alle betrokkenen?’. En wat betekent dit ‘recht doen’ voor ieders rol en voor de onderlinge relaties? Tot slot staan de deelnemers ook stil bij hun eigen context en de invloed hiervan.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Verdieping

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 3 dagen | SKJ-punten: Kijk bij “Praktisch”
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Focus op veiligheid

Gedragswetenschappers | Landelijk | Veiligheid | 2 dagen
Focus op veiligheid is een inleidende en verdiepende training dat voortborduurt op ‘Signs of Safety’ van Andrew Turnell. Deze training richt zich op het voorkomen van het vastlopen van de hulpverlening een houding aan te nemen waarmee je voorkomt dat je tegenover de ouders komt te staan en waarmee je juist samenwerking faciliteert waardoor gewerkt kan blijven aan een voor ieder zo gunstig mogelijke oplossing.

Het dialoogmodel in de praktijk

Gedragswetenschappers | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dag
In de training leer je te werken met het dialoogmodel om in complexe casuïstiek een gezamenlijk beeld te vormen met alle betrokken van dat wat helpend is en wat belemmerend. Daarnaast geeft het de kans om op een overzichtelijke manier te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak waarin alle disciplines de ruimte krijgen.

Inleiding traumasensitief werken

Gedragswetenschappers | Landelijk | Signaleren traumagerelateerde problemen | 1 dag
In deze training krijg je een korte inleiding in de traumatheorie en de invloed van trauma op de ontwikkeling van de hersenen, de gehechtheidsrelaties en de persoonlijkheid. Naar aanleiding hiervan leer je vooral het stuk ‘onder de ijsberg’ te bekijken, waarbij boven water vooral gedrag te zien is. Onder water ga je op zoek naar de vraag/behoefte achter dit gedrag en manieren om hier als omgeving goed op te reageren.

Oplossingsgerichte gespreksvoering – de basis

Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag
Oplossingsgerichte gespreksvoering richt zich, in de taal van de ander, op het ontdekken van krachten en de ‘uitzonderingen op het probleem’. Vanuit het contact wordt er gewerkt aan de door je gesprekspartner zelf bedachte oplossingen die in de context van deze persoon uitvoerbaar moeten zijn. Deze training geeft jou een praktische inleiding in de oplossingsgerichte gespreksvoering. Behalve met cliënten zelf, is dit ook een uitstekende manier van gespreksvoering met andere professionals.

Licht Verstandelijke Beperking (LVB) – in de context

Gedragswetenschappers | Landelijk | Verstandelijke beperking | 1 dag
Met deze training maak je opnieuw kennis met de Lichte Verstandelijke Beperking (LVB). De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden gedeeld op het gebied van diagnostiek en behandelinterventies. Daarnaast verdiepen we ons in welke invloed een LVB kan hebben bij het (jonge) kind op het ontwikkelingsperspectief en in het functioneren in de maatschappelijke contexten. Naast de theorie wordt er een koppeling gemaakt naar de praktijk dmv ingebrachte casuïstiek.

Hechting – De verbindende gezinsfactoren

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In de training gaan we in op de werkzame onderdelen van een veilige hechting. Ook maak jij in de training specifiek kennis met het waarom en het hoe van het betrekken van het hele gezin bij de hechting. Dit werken we actief uit en we werken casusgericht.

Persoonlijke ontwikkeling in de beroepsomgeving

Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 2 dagen
In de training ‘Persoonlijke ontwikkeling’ staan we stil bij hoe jij als (startende) professional je een weg baant door alle nieuwe indrukken en ervaringen op jouw werkplek. Je krijgt te maken met collega’s, samenwerkingsverbanden, de cultuur van jouw organisatie, verwachtingen en taakstellingen. Niet altijd even gemakkelijk en soms best stressvol. Hoe ga je om met werkdruk, belangen, posities, onduidelijkheid etcetera? Hoe vind je je weg? Deze training is erop gericht je toe te rusten met kennis, vaardigheden en enkele tools om jouw rol HBO-er, orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog beter te kunnen nemen in het dynamische en soms hectische beroepsveld van de jeugdhulpverlening.

De basis van hechting

Gedragswetenschappers | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag | SKJ-punten: Zie het kopje ‘praktisch’
Het hechtingsproces herkennen, maar vooral ook het doorzien van gedrag en handelen geeft je als jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper de mogelijkheid kinderen en hun ouders/netwerk te helpen in de afstemming naar elkaar. Je leert de betekenis van gedrag nog beter te doorzien en te herkennen wat hierin dan helpend is in de ondersteuning en begeleiding van kinderen. Tevens kun je de vertaling maken wat dit dan in de dagelijkse praktijk betekent voor het netwerk van het kind in handelen en ondersteunen. Je krijgt daarnaast inzicht in wat jouw eigen hechtingsproces betekent in je rol als jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper en hoe je hierin de passende acties in handelen en ondersteuning uit kan zetten. In de training leer je de basisprocessen die aan het hechtingsproces van jongeren ten grondslag ligt. Je krijgt inzicht in de verschillende fases van de hechting en leert deze te herkennen. Vanuit het leren herkennen van het hechtingsproces ben je als jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper in staat na de training de vertaling te maken naar de praktijk en advies te geven passend bij de verschillende fases.

Culturele taboes

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dagdeel
Taboes doorbreken lijkt wel de trend; denk aan campagnes over suïcide (‘bel 113’), depressie (‘hey het is oke’), geldzorgen (‘Kom uit je schuld’) en dergelijke. Maar, is het doorbreken van taboes ook zo’n trend bij gezins- en jeugdprofessionals? Hoe worden ongeschreven regels of gedragingen met betrekking tot bijvoorbeeld psychische klachten, seksualiteit, jongens- en meisjesbesnijdenis, licht verstandelijke beperking en kindermishandeling besproken met jeugdigen en/of gezinnen met een andere etniciteit? In deze interactieve training staat het bespreken van taboes op interculturele wijze centraal.

Intervisie de basis

Gedragswetenschappers | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dag | SKJ-punten: Zie “praktisch”
Intervisie kunnen organiseren en volgen is een vaste waarde in het beroepscompetentieprofiel van professionals in de (jeugd)hulpverlening. In deze training wordt kennis gemaakt met de conceptuele kaders, theoretische achtergronden, praktische vaardigheden, de do’s and dont’s en individuele leerpunten wat betreft het opzetten van een intervisiegroep en het toepassen van intervisievormen.

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 3 dagen
Ben jij, of word jij de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en Kindermishandeling van jouw organisatie? In deze training leert Anja Dijkhuis je de verschillende taken en verantwoordelijkheden die horen bij de functie van aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Door middel van interactieve werkvormen vergroot je samen met collega aandachtsfunctionarissen jouw inzicht en vaardigheden in deze adviserende en ondersteunende rol en leer je op welke manier je de meldcode binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Keren van de Gezinsgeschiedenis – Progressiegericht Werken

Gedragswetenschappers | Landelijk | Vakinhoudelijke Methodiek | 1 dag
In de training wordt uitgebreid aandacht besteed aan de generationele overdacht van gezinsproblemen. Uitgangspunt is progressiegericht werken waarbij de nadruk ligt op toewerken naar een blijvende gewenste gezinssituatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gezinshulpbronnen.

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Inleiding

Gedragswetenschappers | Landelijk | Methodiek | 1 dag | SKJ-punten: Kijk bij “Praktisch”
De ACT methodiek is een gedrag georiënteerde gedragstherapie, een doorontwikkeling vanuit bijvoorbeeld de Dialectische Gedragstherapie (DBT) en de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). In deze training maak je kennis met de ACT methodiek waarmee je direct in de praktijk aan de slag kunt, zowel voor jezelf als voor jouw cliënten/ kinderen of binnen je eigen werkkader. Je leert manieren om los te komen van emoties, je krijgt inzicht in jouw waarden en hiermee ontwikkel je een grotere psychologische flexibiliteit.

Anorexia, automutilatie & suïcide

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblematiek | 1 dag | SKJ-punten: 5,5
In deze training gaan we dieper in op de volgende thema’s: anorexia, automutilatie en suïcide. Je leert wat signalen en kenmerken zijn en krijgt handvatten hoe om te gaan met jongeren op wie dit van toepassing is. Vanuit deze kennis en handvatten kan je ook beter het systeem begeleiden en doorverwijzen en je weet welke mogelijkheden daarin zijn. 

Geweldloos verzet

Jeugd – en gezinsprofessionals | Landelijk | Grensoverschrijdend gedrag | 1 dag | SKJ-punten: 9
Geweldloos verzet zorgt ervoor dat ouders en ook hulpverleners zich niet meer machteloos voelen en nieuwe manieren vinden om met agressie/ grensoverschrijdend gedrag om te gaan. Voorop staat steeds een geweldloze, niet escalerende basishouding die vertrekt vanuit de eigen verantwoordelijkheid, van wat de volwassene zelf kan doen en met de nadruk op de actie en niet op het resultaat. Op deze manier worden ouders en ook hulpverleners geholpen om een constructief antwoord te vinden op probleemgedrag.

Meerzijdig partijdig handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Meerzijdige Partijdigheid | 1 dag | SKJ-punten: 5,5
Van veel hulpverleners wordt gevraagd dat ze een basishouding van meerzijdige partijdigheid in kunnen nemen. Ervaren hulpverleners zullen herkennen dat dit soms makkelijker gezegd dan gedaan is. Met name in complexe situaties, waarin verschillende partijen met elkaar strijden, of waarin mensen het (ogenschijnlijk) totaal laten afweten. Hoe moeilijk is het om je te verplaatsen in die afwezige ouder, die agressieve vader, of in de moeder die alleen haar eigen belang lijkt te zien. Daarom staat Meerzijdige Partijdigheid in deze training centraal. Tevens ervaar je hoe ‘Een Taal Erbij’ (duplo- methode ontwikkeld door Marleen Diekmann) hierbij kan helpen.

Intercultureel werken: ‘mijn beeld is maar een beeld’

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Intercultureel werken | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training is een interactieve training en gaat over wat cultuur is en wat de meest voorkomende cultuurverschillen/aspecten zijn. Je leert vaardigheden aan om contact te kunnen leggen met niet-Westerse en vluchtelingen- kinderen en gezinnen en je leert om te werken vanuit een cultuursensitieve benadering. Daarnaast leer je wat een cultuursensitieve basishouding inhoudt en op welke manier je jouw interculturele competenties kunt versterken, waarbij we tegelijkertijd werken met voldoende afwisseling tussen theorie, het uitwisselen van ervaringen, het samen uitdiepen van casussen en het samen uitvoeren van oefeningen. Je verbreedt jouw perspectieven op de vorm en functie van jouw eigen en van andermans gedrag en jij leert het verschil te herkennen tussen zorgsignalen (gedrag) en interpretaties van opvoederstaken. In de training wordt gebruik gemaakt van (eigen) casuïstiek en de trainer maakt gebruik van praktijkvoorbeelden en spreekt de ‘taal’ van de jeugdprofessional.

Verlies en rouw bij kinderen en jongeren

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op het herkennen van verschillende rouwreacties en je leert hoe rouw ingrijpt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wanneer moet je gespecialiseerde hulp inzetten? Hoe kan je in gesprek gaan over verlies en rouw met kinderen en jongeren?

Ouderverstoting: het herkennen van en adequaat interveniëren bij complexe omgangsproblematiek

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Complexe scheidingssituaties en omgangsproblematiek vraagt een integrale aanpak. Dit vraagt van de professional kennis en kunde op het psychologische, juridische en communicatieve vlak. In deze training bespreken we aan de hand van de laatste inzichten hoe en op welk moment je als professional de juiste interventie inzet.

Uithuisplaatsing en dan…

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Uithuisplaatsing en terugplaatsing | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In Nederland zijn er ruim 43.000 kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. In deze training leer je hoe een traject van een uithuisplaatsing verloopt. Wanneer komt een uithuisplaatsing in beeld, welke afwegingen worden daarbij gemaakt en als de uithuisplaatsing een feit is… wat gebeurt er dan daarna? In deze training leer je hoe jij het verschil kunt maken en zowel de jeugdige als diens ouders kunt ondersteunen en begeleiden bij het proces van uithuisplaatsing en terugplaatsing.

Samen eenzaam: een gezinsgerichte aanpak bij rouw

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Rouw en verlies | 2 dagen | SKJ-punten: 18
Deze training richt zich op de dynamiek binnen gezinnen en hoe rouw daarop van invloed is. Hoe functioneren gezinnen in rouw en hoe breng je verbinding tussen de gezinsleden tot stand?

Creatieve gespreksvoering met kinderen bij vermoedens van kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Voor een kind die een vorm van kindermishandeling meemaakt, is het belangrijk dat hij of zij gezien wordt; dat je als het ware ‘achter de plinten’ kunt kijken en ziet wat eigenlijk niet gezien mag worden. Soms is een luisterend oor genoeg, evenals erkenning en complimenten. Soms is er echter meer nodig en wil je weten wat de beleving van het kind is; hoe het met het kind gaat. Jij wil een veilige setting creëren om ruimte te geven aan het kind om te kunnen vertellen en om tot een gesprek te komen. Deze training richt zich op praktische wijze op de gespreksvoering met kinderen bij een vermoeden van een onveilige thuissituatie.

Moreel beraad

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Het Moreel Beraad is een methode waarbij jij samen met je team tot een zorgvuldige afweging komt. In een moreel beraad wordt de casus op een gestructureerde, methodische wijze besproken en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Door te verkennen, te analyseren, afwegingen te maken en dit te toetsen aan de beroepsethiek kun je uiteindelijk een gefundeerde keuze maken en deze verantwoorden.

Constructief samenwerken in een dynamisch werkveld

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen beslissen over passende hulp | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In onze huidige maatschappij is multidisciplinair samenwerken en samenwerken met andere organisaties ontzettend belangrijk. Hoe kun je dat doen en welke vaardigheden heb je hiervoor nodig als professional?

Trauma bij kinderen: werken met de Window of Tolerance

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Trauma | 1 Dag | SKJ-punten: 6
Druk. Dwars. Onrustig. Slaapproblemen. Moeite met sociaal contact. Hechtingsmoeilijkheden. Dit zijn allerlei klachten waar trauma aan onderliggend zou kunnen zijn, maar wat gebeurt er eigenlijk met het kind als er sprake is van trauma? Hoe zit dit in het brein? Waar kun je in de bejegening van het kind rekening mee houden? Aan de hand van de Window of Tolerance-theorie worden diverse concepten besproken.

Werken met de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
In de training is er aandacht voor de ontwikkeling van de richtlijnen en hoe deze tot stand komen. Tijdens de training wordt er geoefend met de verschillende richtlijnen om zo de werkzame factoren te belichten. Jij wordt meegenomen in de manier om samen met ouders te zorgen voor passende hulp voor het kind en het gezin, zodat jij gebruik kunt maken van de wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis om deze toe te passen in de praktijk van de jeugdzorg en jeugdbeschermer. In de training kan er gebruik worden gemaakt van de kennis die jij al hebt en de kennis van de trainer door eigen casuïstiek in te brengen.

12 vormen van weerstand

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp | 1 dag | SKJ-punten: 6
Ouders kunnen zich heel onthand voelen als het niet goed gaat met hun kind. Het is niet gemakkelijk om daar met een buitenstaander over in gesprek te gaan. En als het een professional in de jeugdzorg betreft, kan het niet alleen ongemakkelijk aanvoelen, maar zelfs onveilig. Angst voor de jeugdzorg heeft verschillende aspecten en vragen ieder om een andere benadering. Deze angsten komen tot uitdrukking in diverse weerstandsvormen in het gezinssysteem, die in twee typen kunnen worden ingedeeld: afstand nemen door vluchten of vechten en nabijheid zoeken door de hulpverlener in te zuigen in de bestaande gezinspatronen (inductie). Kagan en Schlossberg onderscheiden 12 verschillende vormen van weerstand. Tijdens deze interactieve training ga je zelf aan de slag met eigen casuïstiek.

Hoogbegaafdheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Hoogbegaafdheid | 1 dag | SKJ-punten: 6.25
Tijdens deze training krijg je inzicht in de kenmerken van de verschillende soorten hoogbegaafdheid. Daarnaast leer je om op effectieve wijze te communiceren met hoogbegaafde cliënten en hun netwerk.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Wet- en regelgeving | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

Weerbaarheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dagdeel | SKJ-punten: 4
Deze training richt zich op de omgang met mentale of fysieke agressie, waar helaas elke jeugd- en gezinsprofessionals eens mee te maken krijgt. Hoe kan je op een juiste wijze met een conflict of een calamiteit omgaan? Hoe kan jij jezelf weerbaarder op de werkvloer opstellen?

Basistraining werken met het Vlaggensysteem

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 dag | SKJ-punten: 8
Wanneer gaat gezond seksueel experimenteergedrag over in licht of zelfs zwaar grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageer je op seksueel gedrag van kinderen en jongeren? En hoe leer je ze wat wel en niet oké seksueel gedrag is? Het Vlaggensysteem is een succesvolle methodiek om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en er adequaat op te reageren. De methodiek is ontwikkeld door het Belgische Sensoa in samenwerking met Movisie. In het Vlaggensysteem wordt seksueel gedrag van kinderen en jongeren gekoppeld aan zes criteria (wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkeling, context en zelfrespect) en vier gekleurde vlaggen (van groen, gezond gedrag, tot zwart, zwaar grensoverschrijdend gedrag). Tijdens de training wordt kennis over de seksuele ontwikkeling gedeeld en besteden we aandacht aan waarden en normen rond het thema seksualiteit. We gaan aan de hand van casuïstiek oefenen om de criteria uit het Vlaggensysteem toe te passen, zodat je na de training de methodiek kan gebruiken in je eigen werk of opvoeding.

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Autisme en sociale interactie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Autisme | 1 dag | SKJ-punten: 6.25
In deze interactieve training leer je welke verschillende kenmerken en theorieën er binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) zijn. Beperkingen in de sociale communicatie en in de sociale interactie is één van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, zoals beschreven in de DSM-5, maar hoe werkt dit in vriendschappen en (werk-) relaties? We gaan oefenen met (eigen) casussen zodat je meer inzicht krijgt hoe dit (anders) werkt bij de ander en wat jij als hulpverlener (anders) kan doen om je communicatie en interactie te verhelderen en hoe je ook de ander inzichten kan geven, bijvoorbeeld in het opbouwen van vriendschappen. Je leert welke vaardigheden de ander kan leren en ontwikkelen en je krijgt hierbij handvaten die je meteen kan toepassen in de praktijk.

Professionele standaard en beroepsethiek – verdiepingstraining

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel | SKJ-punten: 6.80
Deze training is een verdieping op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook verkrijg je kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

Werken aan werkdruk

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Deze training richt zich op het creëren van een balans tussen werkdruk en gezond aan het werk blijven. Wat zijn belangrijke onderdelen om werkdruk aan te pakken en waarom heb je een zeker mate van werkdruk nodig om je werk goed te kunnen doen?

Hechtingsproblematiek in het echt

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 dag | SKJ-punten: 8,5
Deze training richt zich interactief op de theorie rondom hechting en de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Hoe kan je de verschillende hechtingsproblematieken herkennen? Op welke manier kan je als jeugd- en gezinsprofessional jeugdigen met hechtingsproblematiek benaderen?

Driehoekskunde

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de basis van Driehoekskunde. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen, moet je als hulpverlener namelijk steeds een evenwicht bewaren in de relatie tot ouders en kinderen. Hoe kan je Driehoekskunde in de praktijk brengen?

De zelfzorgprofessional

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 3 dagen | SKJ-punten: 22,5
Deze training richt zich op het verhogen van werkplezier, impact en veerkracht en op het voorkomen van overbelasting. Wat is zelfzorg en hoe kan je meer invulling geven aan jouw behoeftes om er te blijven zijn voor jouw cliënten?

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden | 1 dag
Deze training richt zich op de achtergrond en de inhoud van de oplossingsgerichte therapie. Ook ontwikkel je nieuwe gespreksvaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Hoe kan je een cliënt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen?

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 dag | SKJ-punten: 9
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding en hoe kan je uit het conflict blijven?

Werken met gezinnen met complexe problemen en versterken van ouderschap

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 dagdeel | SKJ-punten: 3
Tijdens de training staat de richtlijn ‘Gezinnen met meervoudige en complexe problemen’ centraal. De definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problematiek worden behandeld. Daarnaast is er ruime aandacht voor de houding van de jeugd- en gezinsprofessional.

Methodisch handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Methodisch handelen | 2 dagen | SKJ-punten: 15
Deze training richt zich op methodische handelen. Hoe kan je op een methodische manier professionele afwegingen maken en deze zorgvuldig verantwoorden? Hoe borg je kwaliteit en professionaliteit?

Meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Kindermishandeling | 1 dag | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op het werken met de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor de professional in de dagelijkse praktijk?

Depressie bij kinderen en adolescenten

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Stemmingsproblemen | 3 dagen | SKJ-punten: 18
Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van een depressie bij kinderen en adolescenten. Wat is een depressie? Hoe maak je een plan vak aanpak conform de beroepscode en welke mogelijkheden zijn er op het gebied van preventie en als vervolgprogramma?

Professionele standaard en beroepsethiek – basistraining

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ethiek | 1 dagdeel | SKJ-punten: 6
Deze training richt zich op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook leer je om te gaan met ethische dilemma’s uit de praktijk.

Vind hier je training

Informatie of advies nodig voor een training?

Neem direct contact met ons op.
085 – 401 83 65

Start binnenkort

Professionele standaard en beroepsethiek – basistraining

6 SKJ-punten
13 december 2023 09:00 Utrecht

Professionele standaard en beroepsethiek – verdiepingstraining

7 SKJ-punten
20 december 2023 09:00 Utrecht

ACT-Acceptance and Commitment Therapy – Inleiding

19 januari 2024 09:30 Den Bosch

Leerlijn ACT-Acceptance and Commitment Therapy

19 januari 2024 09:30 Den Bosch