Onze trainingen

Een training is ideaal als je in korte tijd veel bij wilt leren over een specifiek onderwerp. Tijdens een training ga je echt de diepte in! Ons aanbod aan onderwerpen is heel divers. De trainingen zijn SKJ-geaccrediteerd in de categorie formeel leren en worden gegeven door bevlogen docenten met veel aandacht voor jouw persoonlijke situatie. Ze zijn elk specialist in hun vakgebied en werken zelf ook in de jeugdzorg.

Hoogbegaafdheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 1 Lesdag
Tijdens deze training krijg je inzicht in de kenmerken van de verschillende soorten hoogbegaafdheid. Daarnaast leer je om op effectieve wijze te communiceren met hoogbegaafde cliënten en zijn netwerk.

Autisme, vriendschap en relatie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 1 Lesdag
Tijdens deze training staat het aangaan en onderhouden van vriendschapsrelaties door personen met ASS centraal. Je doet kennis op over de vaardigheden welke personen met ASS kunnen aanleren en ontwikkelen. Ook jouw bijdrage als professional hieraan staat centraal.

Achtergrond en toepassing van de Jeugdwet

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Jeugdwet | 1 Lesdag
Deze training richt zich op de achtergrond en inhoud van de Jeugdwet. Daarnaast is er aandacht voor een goede uitvoering hiervan in samenhang met de beroepsrichtlijnen en hoe deze zich verhoudt tot de dagelijkse praktijk. Ook de samenhang en verhouding met andere sociale wetgeving komt aan bod.

Weerbaarheid

Jeugd- en gezinsprofessionals | Meppel | Professionele autonomie | 1 Dagdeel
Deze training richt zich op de omgang met mentale of fysieke agressie, waar helaas elke jeugd- en gezinsprofessionals eens mee te maken krijgt. Hoe kan je op een juiste wijze met een conflict of een calamiteit omgaan? Hoe kan jij jezelf weerbaarder op de werkvloer opstellen?

Vlaggensysteem

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Seksuele ontwikkeling | 1 Lesdag
Deze training richt zich op de ontwikkeling van seksueel gedrag bij kinderen en jongeren. Wat is seksueel gezond gedrag? Hoe kan je op een gepaste pedagogische wijze reageren op seksueel gedrag van kinderen en jeugdigen?

Complexe scheidingen – werken met ouders

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 Lesdag
Deze training richt zich op de omgang met ouders in complexe scheidingen. Hoe kan je omgaan met coping en weerstanden? Welke technieken, instrumenten en methodieken zijn inzetbaar in de begeleiding van ouders?

Autisme en de sociale communicatie

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 1 Lesdag
Deze interactieve training richt zich op de verschillende kenmerken en theorieën van de autisme spectrum stoornis. Ook leer je door middel van oefeningen om op een respectvolle manier contact te maken en te communiceren. Beperkingen in de sociale communicatie en sociale interactie is één van de criteria van een Autisme Spectrum Stoornis, zoals beschreven in de DSM-5. In deze interactieve training ontvang je niet alleen gedetailleerde informatie over de verschillende kenmerken en uitingsvormen hiervan, maar ook praktische adviezen die we oefenen en waar je de volgende dag in de praktijk direct mee aan de slag kunt.

Verdiepingstraining professionele standaarden

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Beroepsethiek | 1 Dagdeel
Deze training is een verdieping op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook verkrijg je kennis over het moreel beraad en het toepassen van het stappenplan.

Werken aan werkdruk

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 1 Dagdeel
Deze training richt zich op het creëren van een balans tussen werkdruk en gezond aan het werk blijven. Wat zijn belangrijke onderdelen om werkdruk aan te pakken? En waarom heb je een zeker mate van werkdruk nodig om je werk goed te kunnen doen?

LVB, meer dan een IQ

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Specialisme | 1 Lesdag
Deze training richt zich op het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking. Wanneer spreek je van een licht verstandelijke beperking en hoe ga je hier mee om als professional?

Hechtingsproblematiek in het echt

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Problematische gehechtheid | 1 Lesdag
Deze training richt zich interactief op de theorie rondom hechting en de professionele benadering van jeugdigen met hechtingsproblematiek. Hoe kan je de verschillende hechtingsproblematieken herkennen? Op welke manier kan je als professional jeugdigen met hechtingsproblematiek benaderen?

Driehoekskunde

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 Lesdag
Deze training richt zich op de basis van driehoekskunde. Om het kind zo goed mogelijk te ondersteunen, moet je als hulpverlener namelijk steeds een evenwicht bewaren in de relatie tot ouders en kinderen. Hoe kan je driehoekskunde in de praktijk brengen?

De zelfzorgprofessional

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Professionele autonomie | 6 Dagdelen
Deze training richt zich op het verhogen van werkplezier, impact en veerkracht en het voorkomen van overbelasting. Wat is zelfzorg? Hoe kan je meer invulling geven aan jouw behoeftes om er te blijven zijn voor jouw cliënten?

Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden in gesprekken over eigen kracht

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Oplossingsgerichte gespreksvaardigheden | 1 Lesdag
Deze training richt zich op de achtergrond en de inhoud van de oplossingsgerichte therapie. Ook ontwikkel je nieuwe gespreksvaardigheden die je meteen in de praktijk kunt toepassen. Hoe kan je een cliënt ondersteunen en motiveren bij het onderzoeken en inzetten van diens eigen mogelijkheden en hulpbronnen?

Complexe scheidingen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Scheiding en problemen van jeugdigen | 1 Lesdag
Deze training richt zich op de omgang met ouders en kinderen in complexe scheidingen. Wat zijn de gevolgen voor het kind bij een (conflict)scheiding? Hoe kan je uit het conflict blijven?

Werken met gezinnen met meervoudige en complexe problemen- wat werkt wel?

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Gezinnen met meervoudige en complexe problemen | 1 Dagdeel
Tijdens de training staat de richtlijn centraal. De definitie en kenmerken van gezinnen met meervoudige en complexe problematiek worden behandeld. Daarnaast is er ruime aandacht voor de houding van de professional.

Methodisch handelen

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Methodisch handelen | 2 Lesdagen
Deze training richt zich op methodische handelen. Hoe kan je op een methodische manier professionele afwegingen maken en deze zorgvuldig verantwoorden? Hoe borg je kwaliteit en professionaliteit?

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Meldcode | 1 Lesdag
Deze training richt zich op het werken met de Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling. Wat zijn de verantwoordelijkheden en welke handelingsmogelijkheden zijn er voor de professional in de dagelijkse praktijk?

Lastige cliënten, die ken ik niet!

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Ernstige gedragsproblemen | 1 Dagdeel
Deze training richt zich op het beïnvloeden van agressief en onbegrepen gedrag aan de hand van de Roos van Leary. Waar kan ik het gedrag van de ander op de Roos plaatsen en hoe kan ik op een bewuste manier anders reageren om de situatie te de-escaleren?

Depressie bij kinderen en adolescenten

Jeugd- en gezinsprofessionals | Brabant | Stemmingsproblemen | 3 Lesdagen
Deze training richt zich op het herkennen en signaleren van een depressie bij kinderen en adolescenten. Wat is een depressie? Hoe maak je een plan vak aanpak conform de beroepscode? Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van preventie en als vervolgprogramma?

Basistraining Professionele standaarden

Jeugd- en gezinsprofessionals | Landelijk | Beroepsethiek | 1 Dagdeel
Deze training richt zich op de beroepsethiek, waarbij de beroepscode en tuchtrecht voor de SKJ geregistreerde jeugdzorgwerker centraal staan. Ook leer je om te gaan met ethische dilemma’s uit de praktijk.

Vind hier je training

Informatie of advies nodig voor een training?

Neem direct contact met ons op.
085 – 401 83 65